Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com

РУСИНИТЕ – МЕЖДУ АСИМИЛАЦИЯТА И САМОБИТНОСТТА

07.04.2019
Закарпатски русини в оригинални народни костюми от област Марамуреш. (CC BY-SA 3.0)

Русините, наричани още рутени, е название на източнославянски етнически групи, населяващи компактно територии в Западна Украйна, в Източна Словакия, в Сръбска Войводина, в Югоизточна Полша, на североизток в Унгария и в северозападната част на Румъния.

В съвременните енциклопедични издания на русините те биват идентифицирани като част от украинците, а също и като самостоятелен етнос. Някои от самите русини и редица русински организации се смятат за отделен народ, а някои – за украинци. В СССР русините се разглеждат като украинска етнографска група. В Полша, Словакия, Чехия, Сърбия и Хърватия русините се признават за етническо малцинство. Русините са признати като малцинство в Руската федерация.

Етнически русините произхождат от източните славянски племена от Тиверци, улиците и белите хървати, населявали територията на Източните Карпати през VI - VII век от нашата епоха. Има и гледна точка, че черните хървати трябва да се приписват към предците на русините. Русините са известни още с имената: "руснаки", "руска", "руськи, "руски", "угрорусини", "угроруси", "карпаторуси" (така наричат себе си русините от русофилското направление) "рутени“, "руснаци“.

Портрет на Козма Пражки (public domain)

В “Чешка летопис” на Козма Пражки (началото на XII в.) се разказва за пристигането в Бохемия на славянско племе, оглавявано от “прародителя Чех”. Тогава в чешката версия на легендата се появява и Лех, а в полската версия се появява и Рус.

Легендата е известна от "Великополска хроника":

В древните книги пишат, че Панония е майка и прародител на всички славянски народи ... от тези панонци са родени трима братя, синовете на Пан, господарите на панонците, от които първородният е наречен Лех, вторият е Рус, третият е Чех. Тези три умножи по рода си притежавал три царства:. лехитите, русите и чехите, наричан още бохемци.

Именно във Великополската хроника легендата се появява в завършен вид през XIV век.

Според една от версиите, русините са потомци на древноруската националност, от която са се отделили руснаците, украинците и белорусите. Русин е име на населението на древна Русия. Като етноним думата русин е производна от думата Рус. Най-ранният пример за употребата на етнонима "русини " в множествено число е отбелязан през 1501 г. в хартата на Белзската област на Кралство Полша ( Волин ). Тази форма на множествено число възниква под влиянието на полския език. До средата на XIX век. етнонимът "русини" остава широко разпространен като самоопределение на населението на Карпатска Русия ( Галиция, Буковина, Угрия ), чиито земи са били собственост на Австро-Унгария, както и населението на северната част на Бесарабия - Волин и Холмска област (Руска империя). Русините са се разделяли на няколко етнокултурни групи: бойки, лемки, подиляни, гуцули, покутяни, верховинци, долиняни и др.

До началото на XIX век проблемът с националната идентификация не е повдигнат, а населението на региона е застрашено от пълна загуба на независимост - в местата, където са живели русините, са извършени полонизация и маджаризация. Но през 1848 г., по време на унгарската революция, се наблюдава повишаване на националната идентичност сред подкарпатската интелигенция, разпространението на русофилски настроения в обществото. "Будителите" заявяват, че русините са същите хора като населението на Малорусия, и следователно част от един руски народ.

През 1860-те години в Галиция националното движение се разделя на „русофили” и „украинофили”. Първоначално разликите бяха незначителни и не бяха от системен характер. Русофилите продължават да поддържат идеята за единство на русините с останалата част от руския народ, използват "езичеството" и по-късно - литературния руски език, докато украинофилите подкрепят създаването / приемането на украинския литературен език на национална основа. По време на Първата световна война много (най-малко 20 000) русини са били затворени от австрийските власти в концентрационните лагери Талерхоф и Терезин.

Русини от различни области в народни носии. (CC BY-SA 3.0)

Като част от Чехословакия

В Скрантън, на 12 ноември 1918 г. , на заседание на Угро-Руския народен съвет, беше решено да се присъедини към Подкарпатия с Чехословакия и да проведе плебисцит сред руските общества (почти половината от коренното население на региона се премести на американския континент в началото на века - около 430 хиляди души).

Референдумът показа следните резултати:

• 67% от анкетираните подкрепят влизането в региона в Чехословакия ;

• почти 28% за присъединяване към Украйна;

• 2% - за пълна независимост;

• 1% - за връзка с Галичина;

• останалите искаха да останат част от Унгария или да се присъединят към Русия.

По време на Втората световна война русините са гръбнакът на първия корпус на Чехословашката армия в СССР. Например, от 1696 войници от запасния полк и резервната рота в Бузулук има 1422 русини, в чехословашката военна част в битката за Соколово има 27% русини, в битките за Киев - 63% . Преди да пресекат границите на Чехословакия, в корпуса е имало 7100 русини, а още през април 1945 г. - 5349 русини . Със своите военни постижения и хилядите паднали и ранени герои, те дават неоценим принос за освобождението на Чехословакия.

Съветски период

На 29 юни 1945 г. е сключен “Договор между Съюза на съветските социалистически републики и Чехословашката република за Закарпатска Украйна”. В чл. 1 от договора се посочва: “Закарпатската Украйна (носеща името Подкарпатска Русия според Чехословашката конституция), която въз основа на Договора от 10 септември 1919 г., сключена в Сен Жермен ан Лей, става част от Чехословашката република като автономна единица. Украинската съветска социалистическа република".

Период на независима Украйна

В края на септември 1991 г., в резултат на разглеждане на “въпроса за провъзгласяването на Закарпатието като автономен регион на Украйна”, регионът решава да представи на референдума въпроса “За статута на Закарпатията в Украйна”. На 1 декември 1991 г. , едновременно с референдума за независимостта на Украйна, се провежда регионалният референдум за Закарпат, в който 78% от участвалите в него призовават да се даде на региона статут на „специална самоуправляваща се територия”. Руските източници интерпретират референдума като гласуване за "автономния статут на региона" и твърдят, че това решение е било игнорирано от украинските власти.

Петият русински конгрес, проведен през 1999 г., отправя редица предложения към украинските власти:

• официално признаване на руската националност в Украйна;

• вписва националността на "Русин" в официалния списък на националностите на Украйна с предоставяне на отделен код;

• да се спре практиката на блокиране на информация в държавните медии;

• да спре практиката тайно да преследва поддръжниците на руското движение, които работят в държавни структури;

• открива отдел за руски език и литература в Ужгородския държавен университет;

• да създаде руски език, научен център за изучаване на история, етнология, литературознание, лингвистика и фолклор на Карпатския регион

Нееднородност на русините

По исторически и икономически причини русинското политическо движение първоначално бива разнородно. Съществуват четири течения:

- прословашко – което признава русините са отделен източнославянски народ, равен на руснаците, украинците, белорусите и имат историческа и политическа традиция, независима от Украйна от Подкарпатската Русия . В частност, той се фокусира върху положителния опит на автономията на Карпатска Украйна като част от Чехословакия през 1920 г.

- проукраинско - което признава русините за етническа група в украинската нация, но поддържа необходимостта от по-ясно запазване на руската култура, наречие и идентичност.

- проруско – което е сходно с прословашкото, но се обявява за по-тесни връзки с Русия

- проунгарско – което признава русините за славянизирани унгарци

Религия

Предците на русините приемат християнството, най-вероятно по време на мисионерското пътуване на Кирил и Методий във Великоморавия. Така или иначе, Кирил и Методий се считат не само за „апостолите на славяните“, но и за светите покровители на Закарпатската Рус - много местни църкви са посветени на тях, а Хрушевският манастир край Мукачево ги счита за основатели.

Русините първоначално са били православни (сръбски и константинополски патриархати), но след като са били във вековна изолация, под влиянието на Флорентинската и Брестската уния, те също са се превърнали в гръцки католицизъм. За да запази византийския богослужебен обред, Православната църква на Закарпатската Рус влиза в съюз с Рим, като сформира Русинската гръкокатолическа църква след регистрацията на Ужгородската уния на 24 април 1646 г., От този момент нататък принадлежността към гръцко-католицизма, както и към православието, се превръща в етнически сигнал за принадлежността на русините към славянския етнос.

В условията на демократичната чехословашка държава част от руските вярващи, принадлежащи към гръцко-католиците, започват да се връщат към православната религия. Забраната наложена на Гръцката католическа църква в СССР през 1946 г., ускорява този процес. Сега повече от 60% от руските в Закарпатия са православни, а 35% са гръцки католици. В Словакия (словашката част на Чехословакия) е имало обратен процес - след либерализацията от 1968 г. , когато Словашката гръкокатолическа църква отново става действаща, повечето русини се връщат към гръцкия католицизъм. Но точно след 1968 г. започва процесът на словакизация на литургичния ритуал на гръкокатолиците. Църковнославянският литургичен език е заменен от съвременен словашки език.

Днес църковнославянският език продължава да се използва в Руската, Полската, Сръбската православна църква, Украинската православна църква на Московската патриаршия, част от Словашката православна църква, Карпатско-руските епархии в САЩ и Канада, някои гръцко-католически енории на Закарпатия и Словакия. Останалата част от гръцките католици (в Галисия, Словакия, Чехия, Полша ) службата се провежда на националните езици, което ускорява асимилацията на русините от титулните националности. В Словакия текат процеси на асимилация (поне 500 000 русини са се словакизирали ), в Унгария, Полша и частично в Закарпатия - също. И В този случай обаче русините се опитват да запазят оригиналността на своите традиции, език и култура.

Статус на русините

Русините в Словакия, Полша, Унгария, Чехия и Сърбия са официално признати за национално малцинство.

През август 2006 г. Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация препоръчва на правителството на Украйна да обмисли признаването на русините като национално малцинство], тъй като има „значителни различия между рутените и украинците“.

През 1992 и 2002 г. Закарпатският регионален съвет призовава централните власти на Украйна да признаят русините като отделно гражданство.

На 7 март 2007 г. Закарпатският регионален съвет решава да признае русините за местно население на Закарпатия. Понастоящем украинските власти разглеждат русините като украинска етнографска група.

Гербът на закарпатските русини (също е гербът на Закарпатия).

Език

Дискусиите за това дали руският език е отделен език или диалект на руски или украински език все още продължават. Според украинските етнографи, лингвисти и филолози руският език е един от западните диалекти на украинския език, русините са субетнически украинци.

Дълго време църковнославянският (дори през 19-ти век) е бил използван като литературен език, който оказва силно влияние върху разговорната реч. Основите на русинския литературен език са поставени от Александър Духнович, той публикува буквар и граматика, за което е преследван и арестуван от унгарското правителство. От средата на XIX век и до средата на ХХ век се сблъскват три тенденции, преследвани от руската интелигенция: някои започват да въвеждат като литературна основа руския език, други - украинския, а има и опити за формиране на литературен русински език на народна основа. В момента съществуват различни версии на литературния русински език: Лемков (в Полша), Предпраз (в Словакия), Ужгород (в Украйна) и Войводина (в Сърбия). Всеки от вариантите е силно повлиян от езика на съседното славянско мнозинство. Сред неславянските лексикални елементи особено висок дял имат заемните средства от унгарския език.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |