Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com
facebook
instagram
twitter


Народни носии

ИЗРЕЧЕНИЕ БЕЗ ГЛАСНИ

06.05.2022
Спектрограма на Strč prst skrz krk

Strč prst skrz krk (Пъхни си пръста в гърлото) е чешка и словашка скоропоговорка, в която липсват гласни звуци. Тази култова фраза е популярна също и в Германия, Австрия и Швейцария.

Понякога този каламбур се използва в Чехия и Словакия, за да се прецени дали човек е пиян или не.

В Чехия и Словакия се продават тениски с тази скоропоговорка, смятана за вид "национална емблема".

Strč prst skrz krk е граматически правилно, макар и изкуствено изградено изречение. Тази игра на думи, е определяна и като шиболет - библейски израз, образно обозначаващ характерна речева особеност, чрез която човек може да идентифицира група хора (по-специално етническа), един вид „гласова парола ”, който несъзнателно издава човек, за когото езикът не е роден. Разликата между скоропоговорка и шиболет е, че скоропоговорките са трудни за произнасяне за всички говорещи.

Този словосъчетание често се използва в часовете по изучаването на чешки и словашки език от чужденци. Трудността при произношението му за много от хората, за които чешкия или словашкия не са родни езици се крие в именно в пълната липса на гласни звуци.

Скоропоговорката е документирана в учебниците от края на XVIII век. Фразата присъства например в „Чешка граматика“, публикувана на руски през 1852 год . Тази скоропоговорка често бива използвана в немски и австрийски карикатури като клише за чешки език, например на античешка пощенска картичка, публикувана от Германската асоциация в Долна Австрия около 1910 г., която отговаря на възклицанието „Германци, научете чешки“, направено през 1905 г. от Франц Спина (1868 -1938) – чешки политик и публицист от немски произход.

Скоропоговорката служи и като мото на френскоезичното сатирично швейцарско списание за културна критика La Distinction, основано през 1987 год. Подзаглавието на списанието е следното: Преглед на социалната, политическата, литературната, художествената, културната и кулинарната критика. И също така: „Strč prst skrz krk!"

Част от корицата на швейцарското списание La Distinction

Комиксът „Чешка скороговорка“ (2012) от Katz & Goldt (немско комично дуо, основано през 1996 г. от художника Стефан Кац и писателя Макс Голд) се отнася също за : „Strč prst skrz krk“.

В зависимост от майчиния език, на пръв поглед думите без гласни са трудни за произнасяне. В чешкия и словашкия думите без гласни са по-често срещани, тъй като сонантите / r / и / l / могат да бъдат сричични. Сонантите са Сонорите (съгласните) са съгласни, които освен шум имат и тонална съставка. Ето защо словосъчетанието Strč prst skrz krk често се използва като пример за „изречение без гласни“.

Други добре известни примери за това явление, типично за славянските езици, са словенското и хърватското име на град Триест - Trst, хърватската дума за „нос“ (rt), за „връх“ (vrh), или за "трън".

В действителност липсата на гласни в чешкия и словашкия, както и в други славянски езици, е само теоретична. На практика, при произнасянето й сонантата/ r / се възприема като разновидност на силно приглушен звук "е".

Чешкият писател Йозеф Рихард Вилимек (1835–1911), редактор на сатиричното списание Humoristické listy, използва скороговорката като мото за хумористичния си памфлет „Езиков звукоизмерител с бохемски Правопис. Послание от бохемски Филолог към немски Хуморист“ (1861). В него той изброява подобни натрупвания на съгласни в немски и завършва с пасаж в чешка транслитерация: „Имаме правило: "Не пишете гласната там, където не я произнасяте"“.

Още по-сложна е втората по популярност чешка скороговорка без гласни: Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn, която в превод означава „Къртица пръдна в тревата, като погълна шепа зърна“.

Други подобни изречения без писмени гласни:

Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. Смържът (вид ядлива гъба), покрит с петна, е станал влажен от мъглата.

Chrt pln skvrn zhltl hrst zrn. — Петнистата хрътка погълна шепа зърно.

Plch zdrhl skrz drn, prv zhltl čtvrthrst zrn. Плъхът пробяга през тревата, поглъщайки четвърт зърно.

Vlk zmrzl, zhltl hrst zrn. - Замръзнал вълк погълна шепа зърно.

Една от известните песни на чехословашката (чешка) кънтри и блуграс групи „Бобри“, популярна през 70-те години на миналия век., е с култово заглавие - „Strč prst skrz krk" .

През 2008 г. на пазара излиза книгата на чешката писателка Естер Стара, озаглавена „Strč prst skrz krk“ Книгата включва логопедични стихчета, песнички, игри и задачи, предназначени за деца, които с тяхна помощ могат да „наострят езика си“ и така да избегнат проблеми с лошото произношение.
 Ивайло Лазаров
ivobg.net
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |